Kerkgebouw

Project omschrijving

Verbouwing Bethlehemkerk te Hilversum, een gemeentelijk monument uit 1963 (architect D. Zuiderhoek).

Uitgangspunt was een open, lichte, transparante kerkzaal te ontwerpen waarin multifunctioneel gebruik van de bijruimten een belangrijk onderdeel vormt. Daarnaast was het optisch verkleinen van de kerkzaal een belangrijk onderdeel. In de grote hoge kerkzaal met lage zijbeuken worden glazen wanden geplaatst met gekleurde akoestische panelen waardoor de zijbeuken gebruikt kunnen worden als vergaderruimtes. De plaatsing van de pantry in een van deze zijbeuken creëert gelegenheid elkaar te ontmoeten. Door het gebruik van stoelen in de kerkzaal ontstaat mogelijkheid tot verschillende opstellingen en gebruik. In de toekomst zal een rond, transparant gordijn de mogelijkheid geven om een intieme ruimte in de kerkzaal te creëren. De voormalige hoofdentree wordt een transparant stiltecentrum wat bijdraagt aan meer openheid in de wijk.

Project Details

Client: Protestantse gemeente Hilversum

Tags: Interieurontwerp, Renovatie

Back to Top